S25R – jätkusööt harvesteri pea mehaaniliste ettesöötmisrullikutega
Kui söötsilinder söödab palki 1 meeter, siis rullikud söödavad seda 2 meetrit – see tähendab kolm meetrit ühe sööduga. Tugev Ø25 cm giljotiin. Kaal 380 kg. Söötmiskiirus 0.8-1.4 m/s. Laasimise diameeter 5-25cm.

Näitajad
 • Langetamine ja laasimine
 • Kerge paigaldada, ei vaja lisahüdraulikat
 • Lihtne ja kestev giljotiinlõikus, 25 cm
 • Laasimisterade muudetav haardejõud
 • Neli laasimise kiirust ja jõudu
 • Lisana raadiokontroll
Sobilik
 • Esimeseks harvendusraieks
 • Küttepuude raieks
 • Energiapuu kogumiseks
 • Integreeritud kogumiseks
Lisad
 • Raadio juhtimine erinevate võimalustega
 • Pikenduspoom 5-8 t ekskavaatoritele, 1m ulatus
 • Cejn Flat kiirkinnitussarjad
 • FR10/FR15 rotaator
 • Riputi rotaatoritele
 • Varuosade komplektid
  1. Tavaline komplekt sisaldab põhilisi kuludetaile nagu näiteks tihendikomplekti, kummist leevendeid, pistikuid ja kahte
  ettekande rulliku kaablit
  2. Terviklik komplekt koosneb tavalisest komplektist ja hüdrojagaja varuosadest ning voolikukomplektist
Etteveorullikud kahekordistavad laasimise kiirust

S25R laasimiskiirust on kahekordne võrdluses traditsioonilise mudeliga. See on võimalik tänu mehaanilistele, trossiveoga etteveorullikutele. Kui söötmissilinder söödab palki ühe meetri, siis rullikud söödavad seda kaks meetrit – see tähendab kolm meetrit ühe sööduga. See lahendus on hea näide Naarva uuenduslikust, patenteeritud tehnoloogiast.
Naarva jätkusööt harvesterid tagavad esimese harvendusraie produktiivse tulemuse ilma metsa kahjustamata. Metsaomanikele meeldivad madalad kännud ja kitsad koristusrajad. Mudelil on neli erinevat laasimiskiirust ja jõudu: kaks kiirust lukustamata rullikutega ja kaks kiirust lukustatud rullikutega. Maksimaalne laasimisjõud on üle 30 kN.
TTSi (Töö Efektiivsuse Instituut Soomes) poolt läbi viidud testis, kus arvestati puidu lõikamise tootlikkust efektiivses tunnis, oli Naarva S25R söötpea harvesteri (praegune mudelimark: Naarva S25R) tulemus 5,2 m3 esimese harvendusraie metsas, kus domineeris männik keskmise tüvemahuga 92 dm3. Kombineeritud paberipuu ja energiapuu kogumisel oli tootlikkus 5,5 m3 efektiivses tunnis, keskmine tüvemaht oli sel juhul 62 dm3.

Lihtne giljotiinilahendus

Lõikamiseks kasutatakse 25 cm lõikediameetriga patenteeritud giljotiini. Lõikamise käigus sulguvad haaratsid ümber puu ja 8mm kõrgtugevast terasest tehtud tera lõikab läbi puu. Lõikepind on sile ja ühtlane, kuna puid lõigatakse lati vastu haaratseid. Giljotiin libiseb piki liugurit ega pane jätkusööt harvesteri teisi osasid pinge alla olenemata lõigatud puude paksusest. Tera on raskesti kahjustatav ega kaota oma teravust, mistõttu saab puid lõigata väga lähedal maapinnale. Madalad kännu ei kahjusta traktori rehve ja väärtuslikku puidumassi ei jää metsa. Naarva jätkusööt harvesteri hooldus koosneb peamiselt liigendite määrimisest.

Tehniline spetsifikatsioon
Tehase kood S25R
Kaal 390 kg
Avanemine 90 cm
Laasimisdiameeter 5 - 25 cm
Laasimiskiirus 0,8 - 1,4 m/s ettekande rullikutega
  0,3 - 0,5 m/s lukustatud rullikutega
Laasimisjõud 4 kN - 10 kN ettekande rullikutega
  12 kN - 33 kN lukustatud rullikutega
Lõikediameeter* Ø 25 cm
Lõikejõud** 108 kN
Lõikeaeg** 1,7 s
Vajalik rõhk 170 - 200 bar
Vajalik õlihulk 40 - 90 l/min
Tõstuki laadimisvõimsus Soovitavalt 50 kNm, minimaalselt 35 kNm
Garantii 12 kuud või 1000 tundi
Juhtimissüsteem Juhtimiskaabel 4 nupuga
Pinge 12V või 24V

 

* maksimum lõikamise diameeter on kõval puidul (nagu näiteks tamm ja pöök) umbes 30% väiksem.
** arvestatud 55 l/min õlihulga ja 180 bari rõhu puhul.
Kõik toodud näitajad on ligikaudsed. Tootja säilitab endal õiguse teha toodetes muudatusi.